ripe_ip-price

Statystyki cen IPV4

W oparciu o doświadczenia nasze i innych firm z branży, poniżej znajdziesz średnie ceny podsieci IPv4 w zależności od wielkości i roku. Ceny te pomijają opłaty Escrow.com, opłaty APNIC lub ARIN. Podane ceny są średnimi cenami za IP za cały rok ze znaczącym skokiem na /22 i /24 w RIPE pomiędzy latem i grudniem 2019.

TOP